Byggemetoder

Forside > Byggemetoder

Byggemetoder

Vi bygger våre hytter med lafteteknikkene sinklaft og tradisjonell laft.


Lafteverk, eller laft, er en type bærekonstruksjon som fra vikingtiden og fram til midten av 1800-tallet var den dominerende måten å bygge trehus på i Norge. Lafteverket består av tømmerstokker som legges horisontalt og stables oppå hverandre. Stokkene krysslegges så de ligger i samme nivå i to parallelle vegger, mens stokkene i de to mellomliggende veggene ligger en halv stokkhøyde høyere.

Der finnes to former for laft, knubbelaft/tradisjonell (med nòv), og sinklaft som var uten nòver og ga hushjørner som var slette med veggens ytterside. Denne laftetypen kom først i bruk etter at sagbrukene kom i gang. Sinklaftede hytter og hus er det også mulig å kle med utvendig bordkledning.

Se også:
 Sinklafthytte under oppføring

I Miljøhus benytter vi disse laftemetodene, og nedenfor kan du se eksempler på de to.


Sinklaft

Sinklaft
SINKLAFT - Her ses eksempler på sinklaft, utvendig og innvendig hjørne

 

Sink-lafthytte
Sinklafthytte under oppføring

 

Tradisjonell laft

Tradisjonell lafting
Her settes hytta sammen med tradisjonell lafting (knubbelaft)

 

Tradisjonell laftehytte
Eksempel på hytte med tradisjonell lafting