Byggemetoder

Forside > Byggemetoder

Byggemetoder

Vi bygger våre hytter med lafteteknikkene sinklaft og tradisjonell laft.Tekniske spesifikasjoner om våres bygg

  1. Råstoffet vi bruker:
  2. Vårt tømmer er i furu, og kommer som råstoff fra Moelven i dimensjonen 65x200 mm, med "US+V KD12%". Denne betegnelsen indikerer at tømmeret har gjennomgått en grundig tørkeprosess som resulterer i en fuktighetsgrad på 12%. Dette nivået er ansett som optimalt for bruk i byggekonstruksjoner, og sikrer langvarig stabilitet og holdbarhet.

  1. Tømmeret:
  2. Våres bygg består av laminert tømmer i furu. Dimensjonene vi bruker er 6-toms (155x364mm) tømmer på hytter, garasjer og anneks, samt 8-toms (205x364mm) tømmer på hytter og boliger. Laminert tømmer består av flere lag med tre som er limt sammen. Denne konstruksjonen gjør det mer motstandsdyktig mot krumming, vridning eller sprekker sammenlignet med massivt tre. Det gir også bedre stabilitet og bæreevne, noe som er spesielt viktig i konstruksjoner som skal tåle tunge belastninger.
6-toms
8-toms


  1. Tak:
  2. For taktekkingen på våre konstruksjoner benytter vi rocktorv. Rocktorven er et bærekraftig materiale, og som i tillegg har naturlige isolerende egenskaper, som er med på å holde på varmen.


  1. Taket består også av takrenner, loddbord, torvkroker, torvstoppere, vindskibord, vindskibeslag og raftesperre.
Eksempel på tak ut-og innvendigOm laft

Lafteverk, eller laft, er en type bærekonstruksjon som fra vikingtiden og fram til midten av 1800-tallet var den dominerende måten å bygge trehus på i Norge. Lafteverket består av tømmerstokker som legges horisontalt og stables oppå hverandre. Stokkene kryss legges så de ligger i samme nivå i to parallelle vegger, mens stokkene i de to mellomliggende veggene ligger en halv stokkhøyde høyere.

Der finnes flere former for laft, knubbelaft/tradisjonell (med nòv), og sinklaft som var uten nòver og ga hushjørner som var slette med veggens ytterside. Sinklaftede hytter og hus er det også mulig å kle med utvendig bordkledning.

Sinklaft er en type lafteverk der hjørnene ikke har laftehode og de vannrette snittflatene i lafteknuten er plane. Sinklaft kom i bruk på 1700-tallet, til å begynne med særlig i forbindelse med kirker og synagoger rundt Østersjøen. En stor fordel med sinklaft, er at det er lettere å bygge hjørner med andre vinkler enn 90°. Mange tømmerkirker ble bygd med åtte kanter, og i noen tilfeller i y-form, med denne lafteteknikken. I våningshus og driftsbygninger var sinklaft mye brukt rundt den første delen av 1800-tallet.

Kilde  bergstaden.org


Sinklaft

Sinklaft
SINKLAFT - Her ses eksempler på sinklaft, utvendig og innvendig hjørne

 

Sink-lafthytte
Sinklafthytte under oppføring